Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu   Logo szkoły

DYREKCJA ZSS Nr 1


Dyrektor
Dyrektor Zespołu
mgr Małgorzata Błaszkiewicz
e-mail: zssdyr@op.pl

w-ce Dyrektor
Wicedyrektor
mgr inż. Ewa Zacharska
e-mail: wicezssnr1@interia.pl

Wicedyrektor
mgr Anna Żurek
e-mail: zssnr1.szpital@wp.pl

Zespół liczy pięć oddziałów przedszkola, dziewięć oddziałów szkoły podstawowej, dwa oddziały gimnazjum, jeden oddział szkoły branżowej oraz dwa oddziały szkoły przysposabiającej do pracy. Szkoła Podstawowa nr 6 mieszcząca się w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu skupia trzy oddziały szkoły podstawowej i jeden oddział gimnazjum.


Placówki wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1:

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.

 • Przedszkole Specjalne nr 10 "Słoneczna Polana"
 • dla Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną, ze Sprzężeniami i z Autyzmem.

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 im. Jana Pawła II
 • dla uczniów z niepełnsprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym; zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.

 • Gimnazjum Specjalne nr 5 im. Jana Pawła II
 • do wygaśnięcia; dla uczniów z niepełnsprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

 • Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 im. Jana Pawła II
 • dla uczniów z niepełnsprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1 im. Jana Pawła II
 • dla uczniów z niepełnsprawnością intelektualną w stopniu, umiarkowanym.

 • Szkoła Podstawowa nr 6 mieszcząca się w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu


 • Szkoła zapewnia edukację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Nasza placówka przygotowuje do podjęcia samodzielnego życia w środowisku. Kładzie duży nacisk na rozwój społeczny uczniów, jak również na praktyczną naukę zawodu.

  Szkoły Podstawowa nr 6 mieszczącasię w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu stara się, przede wszystkim, zapewnić wychowankom hospitalizowanym ciągłość edukacyjną oraz możliwość nadrobienia i opanowania braków w zakresie wiadomości i umiejętności szkolnych. Istotne jest również wspomaganie procesu leczenia i przygotowanie chorego dziecka do zadań jakie czekają na niego po wyjściu ze szpitala.


  Szkoła branżowa przygotowuje uczniów do zawodu:


  drukarz; cukiernik; elektryk; fotograf; kucharz; lakiernik; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; piekarz; wędliniarz; stolarz; fryzjer; murarz-tynkarz; rolnik; pracownik pomocy obsługi hotelowej; monter zabudowy i robót wykonczeniowych w budownictwie; mechanik pojazdów samochodowych; sprzedawca.  W celu zapewnienia uczniom sukcesu nauczyciele wykorzystują różne metody nauczania:


  - Metoda Ośrodków Pracy
  - Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne
  - Metoda Dobrego Startu
  - Metoda EEG Biofeedback
  - Metoda Tomatisa
  - Metoda F. Affolter
  - Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
  - Metoda Neurolingwistycznego Programowania
  - Metoda behawioralna
  - Metoda 18 struktur wyrazowych
  - Programy rozwijające percepcję wzrokową M. Frostig i D. Horne
  - Elementy metody usprawniającej myślenie matematyczne E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  - Programy Aktywności "Świadomość ciała, kontakt i komunikacja"- M. i Ch. Knill
  - Elementy metod socjoterapeutycznych
  - Elementy metody G. Domana
  - Trening Zastępowania Agresji

  Z dziećmi pracują nauczyciele oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, terapeuci. Specjalistyczną pomoc oferuje też pedagog i logopeda.
  W szkole prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz rewalidacji indywidualnej. Uczniowie korzystają również z basenu, gdzie podejmują naukę pływania.


  Zespół Szkół Specjalnych jest placówką wyposażoną w specjalistyczne gabinety do nauczania indywidualnego, sprzęt rehabilitacyjny, pomoce specjalistyczne, gabinet logopedyczny, pedagoga szkoły jak i pielęgniarki.

  Uczniowie korzystają z pracowni gospodarstwa domowego, pracowni stolarskiej, technicznej, komputerowej, siłowni, sali gimnastyki korekcyjnej, sali gimnastycznej.
  W szkole funkcjonuje stołówka oraz świetlica szkolna, która w godzinach rannych i popołudniowych zapewnia uczniom opiekę i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.