Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu   Logo szkoły

DYREKCJA ZSS Nr 1


Dyrektor
Dyrektor Zespołu
mgr Małgorzata Błaszkiewicz


w-ce Dyrektor
Wicedyrektor
mgr inż. Ewa Zacharska


Wicedyrektor
mgr Anna Żurek

Zespół liczy cztery oddziały przedszkola, pięć oddziałów szkoły podstawowej, cztery oddziały gimnazjum, dwa oddziały szkoły zawodowej oraz dwa oddziały szkoły przysposabiającej do pracy. Filia skupia siedem oddziałów.
Zatrudnionych w ZSS nr 1 jest 58 nauczycieli /bez stopnia awansu dwóch nauczycieli, jeden nauczyciel stażysta, ośmiu nauczycieli kontraktowych, trzynastu nauczycieli mianowanych oraz trzydziestu czterech nauczycieli dyplomowanych/.

W naszych murach naukę pobiera 227 uczniów.


Szkoła zapewnia edukację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Nasza placówka przygotowuje do podjęcia samodzielnego życia w środowisku. Kładzie duży nacisk na rozwój społeczny uczniów, jak również na praktyczną naukę zawodu.

Oddziały zamiejscowe Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 mieszczące się w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu starją się, przede wszystkim, zapewnić wychowankom hospitalizowanym ciągłość edukacyjną oraz możliwość nadrobienia i opanowania braków w zakresie wiadomości i umiejętności szkolnych. Istotne jest również wspomaganie procesu leczenia i przygotowanie chorego dziecka do zadań jakie czekają na niego po wyjściu ze szpitala.


Szkoła branżowa przygotowuje uczniów do zawodu:


drukarz; cukiernik; elektryk; fotograf; kucharz; lakiernik; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; piekarz; wędliniarz; stolarz; fryzjer; murarz-tynkarz; rolnik; pracownik pomocy obsługi hotelowej; monter zabudowy i robót wykonczeniowych w budownictwie; mechanik pojazdów samochodowych; sprzedawca.W celu zapewnienia uczniom sukcesu nauczyciele wykorzystują różne metody nauczania:


- Metoda Ośrodków Pracy
- Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne
- Metoda Dobrego Startu
- Metoda EEG Biofeedback
- Metoda Tomatisa
- Metoda F. Affolter
- Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
- Metoda Neurolingwistycznego Programowania
- Metoda behawioralna
- Metoda 18 struktur wyrazowych
- Programy rozwijające percepcję wzrokową M. Frostig i D. Horne
- Elementy metody usprawniającej myślenie matematyczne E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
- Programy Aktywności "Świadomość ciała, kontakt i komunikacja"- M. i Ch. Knill
- Elementy metod socjoterapeutycznych
- Elementy metody G. Domana
- Trening Zastępowania Agresji

Z dziećmi pracują nauczyciele oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, terapeuci. Specjalistyczną pomoc oferuje też pedagog i logopeda.
W szkole prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz rewalidacji indywidualnej. Uczniowie korzystają również z basenu, gdzie podejmują naukę pływania.


Zespół Szkół Specjalnych jest placówką wyposażoną w specjalistyczne gabinety do nauczania indywidualnego, sprzęt rehabilitacyjny, pomoce specjalistyczne, gabinet logopedyczny, pedagoga szkoły jak i pielęgniarki.

Uczniowie korzystają z pracowni gospodarstwa domowego, pracowni stolarskiej, technicznej, komputerowej, siłowni, sali gimnastyki korekcyjnej, sali gimnastycznej.
W szkole funkcjonuje stołówka oraz świetlica szkolna, która w godzinach rannych i popołudniowych zapewnia uczniom opiekę i atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.