Historia Szko造

Historia obecnej Szko造 Podstawowej Nr 6 w 安ieciu datuje si od roku 1963.


W wyniku dzia豉 O鈔odka Selekcji dzieci umys這wo upo郵edzonych pracuj帷ego przy Wydziale O鈍iaty w 安ieciu, uzyskano dane 鈍iadcz帷e o konieczno軼i utworzenia szko造 podstawowej specjalnej. Do tego celu zaadaptowano przedwojenny budynek szkolny mieszcz帷y si przy ul. Paderewskiego 5.

W latach 1963-67 mie軼i豉 si w nim filia Szko造 Podstawowej Specjalnej Nr 4 przy Wojew鏚zkim Szpitalu Chor鏏 Uk豉du Nerwowego. Obiema plac闚kami kierowa w闚czas Leon Wi郾iewski, a od 28 lutego 1967r. do 13 czerwca 1967 roku Stanis豉w Nowicki.

19 czerwca 1967 roku uchwa陰 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w 安ieciu powo豉no Szko喚 Podstawow Specjaln Nr6, kt鏎a nadal mie軼i si mia豉 w tym samym budynku.

1 wrze郾ia 1967 roku nauk w "sz鏀tce" rozpocz窸o 98 dzieci, kt鏎e uczy造 si w 4 izbach. Funkcj kierownika szko造 powierzono Jerzemu Blaumanowi, wcze郾iejszemu podinspektorowi o鈍iaty d.s. szkolnictwa specjalnego. Pod jego kierownictwem plac闚ka osi庵a豉 bardzo dobre wyniki dydaktyczno - wychowawcze, czego dowodem jest uzyskanie przez 闚czesne grono pedagogiczne zespo這wej nagrody (drugiego stopnia) Ministra O鈍iaty i Wychowania za wybitne osi庵ni璚ia w pracy z dzie熤i specjalnej troski. Jerzy Baumann sprawowa kierownicz funkcj do 31.08.1975r.

Nast瘼nie dyrektorami szko造 byli:

W czasie kolejnych lat szko豉 osi庵a豉 bardzo dobre wyniki dydaktyczno - wychowawcze, a praca dyrektor闚 i grona pedagogicznego zyskiwa豉 uznanie i wysokie oceny wizytator闚 szkolnictwa specjalnego.

Stopniowo zagospodarowywano kolejne pomieszczenia na sale lekcyjne, remontuj帷 nawet budynek gospodarczy. Jednak z up造wem lat uczni闚 przybywa這, a zbyt ma豉 baza lokalowa uniemo磧iwia豉 przyjmowanie wszystkich dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Taka sytuacja wymusi豉 szukanie nowych rozwi您a i st康 zrodzi豉 si my郵 o budowie nowej szko造.

Starania te rozpocz窸a dyrektor Zofia P豉szczy雟ka prowadz帷 rozmowy z w豉dzami 安iecia i Kuratorium O鈍iaty i Wychowania w Bydgoszczy, jednocze郾ie promuj帷 szko喚 w 鈔odowisku.

Dzia豉nia te kontynuowa kolejny dyrektor Andrzej Resmer. W ide budowy szko造 zaanga穎wa這 si bydgoskie Kuratorium.

Do szko造 zaproszono Naczelnika Wydzia逝 ds. Szkolnictwa Specjalnego Wies豉w Szczepaniak-Maleszk, kt鏎a zapozna豉 si z warunkami pracy szko造. Efektem tej wizyty by這 og這szenie przez Kuratorium O鈍iaty w Bydgoszczy konkursu na projekt nowego obiektu.

W lipcu 1996 roku rozpocz窸a si budowa nowego gmachu szko造.

1 wrze郾ia 1998 roku rozpocz皻o nauk w nowoczesnym budynku. 28 grudnia oddano do u篡tku blok 篡wieniowy i sportowy. Uroczyste otwarcie szko造, po陰czone z po鈍i璚eniem obiektu nast徙i這 19 marca 1999 roku.

Za doprowadzenie do rozpocz璚ia budowy i jej nadzorowanie, by造 dyrektor Andrzej Resmer otrzyma w grudniu 1998 roku nagrod Kuratora O鈍iaty.

Z chwil oddania nowego gmachu szko造 znacznie wzros豉 liczba uczni闚. Szko豉 przyjmowa豉 dzieci i m這dzie z ca貫go powiatu. Zauwa穎no r闚nie potrzeb utworzenia szko造 zawodowej, gdzie uczniowie mogliby kontynuowa nauk i zdoby zaw鏚. Wychodz帷 na przeciw oczekiwaniom uczni闚 i rodzic闚, 闚czesny dyrektor J霩ef Br霩dowski rozpocz掖 procedur utworzenia nowego typu szko造. Wyst徙i z wnioskiem do w豉dz powiatu. Inicjatywa ta spotka豉 si z przychylno軼i starosty Marzeny Kempi雟kiej oraz Rady Powiatu. R闚nie pozytywnie zaopiniowa這 j Kujawsko - Pomorskie Kuratorium O鈍iaty.

W wyniku tych dzia豉 1 wrze郾ia 1999 roku rozpocz窸a dzia豉lno嗆 Zasadnicza Szko豉 Zawodowa Specjalna. W pierwszym roku swojego istnienia szko豉 ta kszta販i豉 w zawodzie drukarz, w oparciu o wsp馧prac z drukarni p. Miros豉wa Gzelli w Laskowicach, gdzie uczniowie odbywali praktyczn nauk zawodu. W kolejnych latach szko豉 kszta販i豉 i kszta販i nadal r闚nie w innych zawodach. Wynika這 to z aktualnych potrzeb zg豉szanych przez uczni闚.

R闚nie 1 wrze郾ia 1999 roku, w wyniku reformy o鈍iaty, zosta utworzony Zesp馧 Szk馧 Specjalnych Nr 1 (z przekszta販enia Szko造 Podstawowej Specjalnej Nr 6 i Szko造 Podstawowej Specjalnej Nr 4 przy Wojew鏚zkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych) w sk豉d, kt鏎ego wesz造:

Reforma o鈍iaty mia豉 na celu oddzielenie uczni闚 m這dszych i starszych, co by這 niemo磧iwe w jednym budynku. Dlatego dyrektor podj掖 starania o wyremontowanie starego budynku szkolnego. Mia這 to miejsce wiosn 2000 roku. Po raz kolejny przychylno嗆 w豉dz powiatowych umo磧iwi豉 realizacj tego projektu. Fundusze na ten cel przeznaczy造 w豉dze powiatu, wojewoda kujawsko - pomorski i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prace uko鎍zono we wrze郾iu 2003 roku i wtedy do wyremontowanego budynku przeniesiono klasy I-III szko造 podstawowej i zespo造 edukacyjno-terapeutyczne.

Kolejne lata wykaza造, 瞠 w szkole jest zapotrzebowanie na szko喚, w kt鏎ej mogliby kontynuowa nauk absolwenci zespo堯w edukacyjno-terapeutycznych na poziomie gimnazjum. I tak 1 wrze郾ia 2005 roku rozpocz窸a dzia豉lno嗆 Publiczna Szko豉 Specjalna Przysposabiaj帷a do Pracy.

Obecnie w Zespole Szk馧 Specjalnych Nr 1 w 安ieciu funkcjonuj nast瘼uj帷e szko造:

20 kwietnia 2005 roku, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej p. Violetta Suchomska wyst徙i豉 z wnioskiem o rozpocz璚ie procedury nadania szkole imienia. Wniosek ten przyj皻o jednog這郾ie. W roku szkolnym 2006/2007 pod kierownictwem dyrektor Ma貪orzaty Urban zako鎍zono prace zwi您ane z nadaniem imienia. W wyniku g這sowania uczniowie, rodzice i pracownicy szko造, jako patrona wybrali Jana Paw豉 II.

W celu pe軟iejszego przygotowania uczni闚 do nauki w szkole nosz帷ej tak zaszczytne imi przybli穎no im sylwetk wielkiego Polaka. Osi庵ni皻o to poprzez liczne konkursy dostosowane do indywidualnych mo磧iwo軼i uczni闚 oraz realizacj 軼ie磬i dydaktycznej, opracowanej przez nauczycieli szko造.

Nadanie imienia oraz ufundowanie szkole sztandaru 陰czy si z obchodami 40-lecia Szko造 Podstawowe Specjalnej Nr 6 w 安ieciu.

Od 1 wrze郾ia 2007roku, w wyniku przyj璚ia stosownej uchwa造 przez Rad Powiatu 安ieckiego, wszystkie szko造 wchodz帷e w sk豉d Zespo逝 nosz imi Jana Paw豉 II.

Opracowanie: mgr Hanna Br霩dowska

Aktualizacja:
Poza Szko陰 Podstawow Specjaln nr 6 im. Jana Paw豉 II, Gimnazjum Specjalnym nr 5 im. Jana Paw豉 II, Zasadnicz Szko陰 Zawodow Specjaln nr 2 im. Jana Paw豉 II oraz Publiczn Szko陰 Przysposabiaj帷 do Pracy nr 1 im. Jana Paw豉 II, od 15.09.2008r. na terenie naszego Zespo逝 dzia豉 r闚nie Przedszkole Specjalne nr 10. Jest to pierwsza tego typu plac闚ka w naszym mie軼ie.