Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 31 października 2017 roku odbyły się w naszej szkole kolejne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie głosowali na jednego spośród 6 kandydatów, którzy wcześniej przeprowadzili kampanię wyborczą i przedstawili swoje programy.

Wybory odbyły się według przyjętej ordynacji wyborczej. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów sprawowała Szkolna Komisja Wyborcza, w składzie: przewodniczący oraz 3 członków (przedstawiciel Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Zawodowej). Po zakończonych wyborach odbyło się posiedzenie Komisji Wyborczej i liczenie głosów.

Największe zaufanie i poparcie wśród 113 osób głosujących zdobyli:
Klaudia Byrszel, Małgorzata Szmyd i Maciej Niedzielski. Gratulujemy!

Nowy skład zarządu SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO przedstawia się następująco:

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Klaudia Byrszel

Z - CA PRZEWODNICZĄCEJ
Małgorzata Szmyd

SKARBNIK
Maciej Niedzielski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
mgr B. Skorupska (od stycznia 2019 r. - mgr M. Lewandowski)
mgr E. Opiela