Przedstawiciel Punktu dla Zwierząt w Sulnówku oraz komendant Straży Miejskiej opowiadają przedszkolakom o swojej pracy.

17.11.2017 roku nasze Przedszkole odwiedzili specjalni goście: Pan Tomasz Karpiński z Punktu dla Zwierząt w Sulnówku oraz pan Roman Witt komendant Straży Miejskiej. Przedszkolaki od ponad miesiąca przynosili dary i akcesoria dla potrzebujących zwierząt ze schroniska. Nasi goście opowiedzieli nam o pracy w schronisku,  przedstawili wzruszające historie o swoich podopiecznych oraz zaprezentowali narzędzia potrzebne do chwytania niebezpiecznych zwierząt. Niewątpliwie zaskoczeniem dla przedszkolaków był przywieziony przez gości mieszkaniec schroniska – szczurek Grażyna. Na koniec wizyty panie nauczycielki wraz z dziećmi złożyły na ręce przedstawicieli schroniska zebrane dary. Bardzo serdecznie dziękujemy Panom za wizytę i interesujące opowieści.