NASZE PRZEDSZKOLE MA NAZWĘ! ZAPRASZAMY NA SŁONECZNĄ POLANĘ!!!

   Dnia 18 października 2018 roku odbyła się najważniejsza           w historii działania naszego przedszkola uroczystość. Tego dnia Przedszkole Specjalne nr 10 świętowało nadanie nazwy „Słoneczna Polana”. Pani Dyrektor Małgorzata Błaszkiewicz przywitała wszystkich przybyłych gości, opowiedziała o dawnej i współczesnej roli placówki. 

Tego dnia przedszkolaki wraz z pracownikami przedszkola zaprezentowały teatrzyk pt .: “Czerwony Kapturek”. Starannie  dobrana  scenografia  i  kostiumy przyciągnęły  uwagę widowni. Przedstawienie wzbudziło u zebranych gości pozytywne emocje, a także zachwyt i podziw, dlatego nagradzano aktorów gromkimi brawami.

Po przedstawieniu przyszedł czas na prezentację multimedialną ukazującą 10 lat pracy naszego przedszkola. Wzruszającym momentem było niewątpliwie wystąpienie pierwszej absolwentki przedszkola Zosi Putz wraz z mamą. Po tej doniosłej chwili głos zabrali zaproszeni goście m. in. Pan Starosta Franciszek Koszowski, Wicestarosta Świecki Barbara Studzińska, Zastępca Burmistrza Krzysztof Kułakowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wójcik, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Halina Urban, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu Hanna Jurek, Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Daniela Krzyżalewska, Ksiądz Mariusz Herold, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Świeciu, przedstawiciele Rady Rodziców i inni. Po przemówieniach i podziękowaniach wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek i kosztowali smacznego tortu.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej pięknej uroczystości. Dzięki nim jesteśmy teraz Przedszkolem “Słoneczna Polana”.