Spostrzeżenia o dziecku

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU:

 

  1. Zachowanie się dziecka:

– Czy dziecko łatwo rozstaje się z rodzicami i pozostaje pod opieką osób znanych?

…………………………………………………………………………………………………..

– Jakie jest w kontaktach z innymi (dziećmi, dorosłymi)?

……………………………………………………………………………………………….

– Jak zachowuje się w zdenerwowaniu lub złości?

……………………………………………………………………………………………….

– Czy są sytuacje, których dziecko nie lubi, lub się boi?

……………………………………………………………………………………………….

  1. Samodzielność w zakresie czynności codziennych:

– Jak jada posiłki (czy wymaga pomocy)?

……………………………………………………………………………………………….

– Czy sygnalizuje potrzeby fizjologiczne?

……………………………………………………………………………………………….

– Czy jest samodzielne w ubieraniu (jakiej potrzebuje pomocy)?

……………………………………………………………………………………………….

  1. Zabawa

– Z kim dziecko bawi się najchętniej?

……………………………………………………………………………………………….

– Czym zajmuje się będąc w domu?

……………………………………………………………………………………………….

  1. Czy dziecko przebywa pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej, jeśli tak to jakiej?

………………………………………………………………………..

  1. Czy jest uczulone (alergia), jeśli tak to na co ?

………………………………………………………………………..

  1. Czy dziecko cierpi na przewlekłe schorzenia? (cukrzyca, astma, inne, o których powinno wiedzieć przedszkole):

………………………………………………………………………..

  1. Inne informacje o dziecku

Uprzejmie proszę o przekazanie tych informacji o dziecku, które uznacie Państwo za ważne:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

  1. Oczekiwania rodziców

Jakie są Państwa oczekiwania w stosunku do przedszkola?

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. U. Nr 156, poz. 1047) –informacje dotyczące danych osobowych dziecka i jego  rodziny –są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Dane mogą być udostępniane wyłącznie nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażamy zgodę.

 

……………………………………

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

Dziękujemy za uzyskane, które pomogą nam bliższym poznaniu dziecka

i zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa.