Autor: zssn1przedszkole

NASZE PRZEDSZKOLE MA NAZWĘ! ZAPRASZAMY NA SŁONECZNĄ POLANĘ!!!

   Dnia 18 października 2018 roku odbyła się najważniejsza           w historii działania naszego przedszkola uroczystość. Tego dnia Przedszkole Specjalne nr 10 świętowało nadania nazwy „Słoneczna Polana”. Pani Dyrektor Małgorzata Błaszkiewicz przywitała wszystkich przybyłych gości, opowiedziała o dawnej i współczesnej roli placówki. 

Tego dnia przedszkolaki wraz z pracownikami przedszkola zaprezentowały teatrzyk pt .: “Czerwony Kapturek”. Starannie  dobrana  scenografia  i  kostiumy przyciągnęły  uwagę widowni. Przedstawienie wzbudziło u zebranych gości pozytywne emocje, a także zachwyt i podziw, dlatego nagradzano aktorów gromkimi brawami.

Po przedstawieniu przyszedł czas na prezentacje multimedialną ukazująca 10 lat pracy naszego przedszkola. Wzruszającym momentem było niewątpliwie wystąpienie pierwszej absolwentki przedszkola Zosi Putz wraz z rodzicami. Po tej doniosłej chwili głos zabrali zaproszeni goście m. in. Pan Starosta Franciszek Koszowski, Wicestarosta Świecki Barbara Studzińska, Zastępca Burmistrza Krzysztof Kułakowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wójcik, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Halina Urban, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu Hanna Jurek, Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Daniela Krzyżalewska, Ksiądz Mariusz Herold, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Świeciu, przedstawiciele Rady Rodziców i inni. Po przemówieniach i podziękowaniach wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek i kosztowali smacznego tortu.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej pięknej uroczystości. Dzięki nim jesteśmy teraz Przedszkolem “Słoneczna Polana”.

Dzień Drzewa w naszym przedszkolu :)

Co roku 10 października coraz więcej osób obchodzi “Święto Drzewa” i w specjalnie wytyczonych miejscach sadzi drzewa. Celem święta jest wzrost świadomości ekologicznej wśród społeczeństw.

Przedszkolaki wraz z przedstawicielami Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej sadziły krzewy. Dziękujemy za współpracę, piękne dyplomy
i upominki:) 

Przedszkolaki obchodziły uroczystość z okazji Dnia Chłopaka:)

W piątek 28.09.2018 roku świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Tego dnia nie zabrakło konkursów, zabaw muzyczno – ruchowych oraz wspólnych tańców. Na zakończenie uroczystości Panie wręczyły wszystkim chłopcom słodkości oraz zaprosiły solenizantów na sesję zdjęciową.

Witamy po wakacjach!

Kochane dzieci, drodzy Rodzice!!!

Spotykamy się już w poniedziałek 3.09.2018 roku o godzinie 9:00 w grupach przedszkolnych. W tym roku szkolnym do funkcjonujących już czterech grup przedszkolnych (misie, motylki, żabki, pszczółki) dołączy grupa biedronek. 

Zebranie z rodzicami odbędzie się również 3.09.2018 r. o godzinie 15:30. Serdecznie zapraszamy!