Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół Specjalnych nr 1


Błaszkiewicz Małgorzata dyrektor, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, podstawy przedsiębiorczości
Baśniak Wojciecj
(VII-VIII SP)
muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia wychowawcze
Bejger Radosław zajęcia wychowawcze
Brózdowska Hanna
(III Gim E)
funkcjonowanie w środowisku
Brzeska Teresa
(A)
edukacja wczesnoszkolna
Brzeski Ryszard
j. polski, wychowanie fizyczne
Chabros Małgorzata
wychowanie fizyczne, korekcja wad postawy
Całka Nikoleta
zajęcia przedszkolne
Chmurzyńska Hanna
(IV-VI SP E)
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Chyłła Dorota przyroda, integracja sensoryczna
Cieślik Katarzyna
(VII-VIII SP E)
pedagog, funkcjonowanie w środowisku
Cytawa Olga
(I-III E)
j. angielski, edukacja wczesnoszkolna
Cytawa Wojciech j. angielski
Dittmann Monika zajęcia przedszkolne
Ekert Tadeusz przygotowanie do pracy, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Gajewski Tadeusz zajęcia wychowawcze
Gąsiorowska Marta zajęcia wychowawcze
Glamowski Jarosław
(III Gim)
wychowanie fizyczne
Gromadzka Aleksandra
(IV-VI SP)
j. polski
Grzymkowska Małgorzata
(I-II SBS; III Zaw)
j. polski
Guzyńska Edyta
(IV-VI SP E)
funkcjonowanie w środowisku, terapia behawioralna
Jaworska Lucyna muzyka
Jodłowska-Kluczyńska Halina religia, wychowanie do życia w rodzinie, Tomatis
Karwasz Patrycja zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, terapia behawioralna
Kobus-Dombrowska Joanna (D) historia, wiedza o społeczeństwie
Kopkowska Martyna logopedia
Krajewska Marzena psycholog
Królewicz Marzanna
(I-III PPa)
funkcjonowanie osobiste i społeczne, przygotowanie do pracy, chemia
Kruczyńska Sylwia wychowanie fizyczne, korekcja wad postawy
Krzyżanowska Magdalena j. angielski,
Kurowska-Okonnek Monika zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, świetlica
Kwaśniak Karolina zajęcia przedszkolne
Lewandowski Mariusz wychowanie-fizyczne, biologia, geografia, korekcja wad postawy
Linda-Jakubowska Bogusława
(B)
matematyka
Mandziuk Beata
(IV-VI SP E)
edukacja wczesnoszkolna, korekcja wad postawy, terapia behawioralna
Minikowska Joanna zajęcia przedszkolne, terapia behawioralna
Murawska Aleksandra j. polski
Muszyńska Marta zajęcia przedszkolne, terapia behawioralna
Olech Manuela
(I-III SP E)
edukacja wczesnoszkolna, terapia behawioralna
Opiela Edyta religia, terapia behawioralna
Orłowska-Mania Anna biblioteka, terapia behawioralna
Pietrzak Wiesław
informatyka, zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, korekcja wad postawy
Podrza Monika zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, terapia behawioralna
Renkiewicz Agnieszka
(I-III SP)
zajęcia przedszkolne, terapia behawioralna
Rogalska Beata zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, terapia behawioralna
Rojewska Jadwiga zajęcia wychowacze
Rybus Marzanna język niemiecki
Sitkiewicz Katarzyna zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Składanowska Ewa zajęcia przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
Słupecka Ewa zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, terapia behawioralna
Suchomska Violetta pedagog, j. polski
Superson-Yaakoubi Anna integracja sensoryczna
Świderska Anna zajęcia wychowacze
Wasielewska Małgorzata
(C)
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, terapia behawioralna, informatyka
Wernik Joanna logopedia
Wieczorek Małgorzata
(I-III PPb)
geografia, biologia, funkcjonowanie osobiste i społeczne, przygotowanie do pracy
Ks. Wisiecki Łukasz religia
Zacharska Ewa w-c dyr, informatyka, zajęcia techniczne
Żurek Anna w-c dyr, wychowanie-fizyczne

kolorem czerwonym oznaczono dyrekcję
kolorem zielonym oznaczono wychowaców klas (w nawiasie klasa)
kolorem fioletowym oznaczono pedagogów i psychologa