Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół Specjalnych nr 1


Błaszkiewicz Małgorzata dyrektor, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, podstawy przedsiębiorczości
Baśniak Wojciecj
(VII-VIII SP)
muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia wychowawcze
Bejger Radosław zajęcia wychowawcze
Brózdowska Hanna
(III Gim E)
funkcjonowanie w środowisku
Brzeska Teresa
(A)
edukacja wczesnoszkolna
Brzeski Ryszard
j. polski
Chmurzyńska Hanna
(IV-VI SP E)
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Chyłła Dorota przyroda, integracja sensoryczna
Cieślik Katarzyna
(VII-VIII SP E)
pedagog, funkcjonowanie w środowisku
Cytawa Olga
(I-III E)
j. angielski, edukacja wczesnoszkolna
Cytawa Wojciech j. angielski
Dittmann Monika zajęcia przedszkolne
Ekert Tadeusz zajęcia artystyczne, przygotowanie do pracy
Gajewski Tadeusz zajęcia wychowawcze
Gąsiorowska Marta zajęcia wychowawcze
Glamowski Jarosław
(III Gim)
wychowanie fizyczne
Gromadzka Aleksandra
(IV-VI SP)
j. polski
Grzymkowska Małgorzata
(I-II SBS; III Zaw)
j. polski
Guzyńska Edyta
(IV-VI SP E)
funkcjonowanie w środowisku, terapia behawioralna
Jaworska Lucyna muzyka
Jodłowska-Kluczyńska Halina religia, wychowanie do życia w rodzinie, Tomatis
Karwasz Patrycja zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, terapia behawioralna
Kobus-Dombrowska Joanna (D) historia, wiedza o społeczeństwie
Kopkowska Martyna logopedia
Krajewska Marzena psycholog
Królewicz Marzanna
(I-III PPa)
funkcjonowanie osobiste i społeczne, przygotowanie do pracy, chemia
Kruczyńska Sylwia wychowanie fizyczne, korekcja wad postawy
Krzyżanowska Magdalena j. angielski,
Kurowska-Okonnek Monika zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, świetlica
Kwaśniak Karolina zajęcia przedszkolne
Lewandowski Mariusz wychowanie-fizyczne, biologia, geografia, korekcja wad postawy
Linda-Jakubowska Bogusława
(B)
matematyka
Mandziuk Beata
(IV-VI SP E)
edukacja wczesnoszkolna, korekcja wad postawy, terapia behawioralna
Minikowska Joanna zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, terapia behawioralna
Murawska Aleksandra j. polski
Olech Manuela
(I-III SP E)
edukacja wczesnoszkolna, terapia behawioralna
Opiela Edyta religia, terapia behawioralna
Orłowska-Mania Anna biblioteka, terapia behawioralna
Pietrzak Wiesław
informatyka, zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, korekcja wad postawy
Renkiewicz Agnieszka
(I-III SP)
zajęcia przedszkolne, terapia behawioralna
Rojewska Jadwiga zajęcia wychowacze
Rybus Marzanna język niemiecki
Sitkiewicz Katarzyna zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Składanowska Ewa zajęcia przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
Słupecka Ewa zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, terapia behawioralna
Suchomska Violetta pedagog, j. polski
Superson-Yaakoubi Anna integracja sensoryczna
Wasielewska Małgorzata
(C)
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, terapia behawioralna, informatyka
Wernik Joanna logopedia
Wieczorek Małgorzata
(I-III PPb)
geografia, biologia, funkcjonowanie osobiste i społeczne, przygotowanie do pracy
Zacharska Ewa w-c dyr, informatyka, zajęcia techniczne
Żurek Anna w-c dyr, wychowanie-fizyczne

kolorem czerwonym oznaczono dyrekcję
kolorem zielonym oznaczono wychowaców klas (w nawiasie klasa)
kolorem fioletowym oznaczono pedagogów i psychologa