Linki

http://www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl/

http://www.um-swiecie.pl/

http://bip.um-swiecie.pl/

http://www.ops-swiecie.pl/

http://www.powiat.swiecki.lo.pl/

http://www.swiecie.tpd.webpark.pl/

Reforma programowa

Prawo oświatowe - ostatnie zmiany

Ustawa o systemie oświaty przyjęta przez Sejm

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442)

http://www.edukacja.strefa.pl/publikacje.html

http://scholaris.pl/

http://www.eduforum.pl/

http://www.glos.pl/

Ustawa o systemie oświaty, stan na 31-08-2004

Ustawa Karta Nauczyciela, stan na 31-08-2004