JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE
Na terenie naszej szkoły 19 października 2018 dla Szkoły Podstawowej i III klasy Gimnazjum oraz 22 października 2018 dla Szkoły Branżowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy odbyły się zajęcia w ramach kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE".

Celem akcji było:
1. Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo.
2. Zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku.
3. Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów.
4. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.

W ramach akcji przeprowadzono w naszej placówce zajęcia z dziećmi i młodzieżą na temat potrzeb i możliwości osób niewidomych i słabowidzących w formie:

• pogadanki na temat funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących z uwzględnieniem ich potrzeb,
• prezentacji multimedialnej (film oraz instruktaż) na temat sposobów radzenia sobie z niepełnosprawnością osób niewidomych, możliwych i prawidłowych form pomocy,
• prezentacji materiałów udostępnionych przez pracownika K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy tj. książeczek sensorycznych, pisma Braille’a, książek napisanych pismem Braille’a, białej laski, opakowań leków,
• ćwiczeń w parach symulujące poruszanie się osoby niewidomej – uczeń w roli osoby z dysfunkcją wzroku z zasłoniętymi oczami i białą laską do pomocy oraz drugi uczeń w roli przewodnika,
• prezentacji multimedialnej przedstawienia lekcji Star Wars oraz talentu muzycznego uczniów KPSOSW nr 1w Bydgoszczy,
• dyskusji na temat możliwości, sposobów radzenia sobie osób niewidomych i słabowidzących, potrzeb oraz udogodnień, barier w życiu codziennym.

IMG_20181019_090120
IMG_20181019_090158
IMG_20181019_092608
IMG_20181019_095954
IMG_20181019_101901
IMG_20181019_102430
IMG_20181022_115327
IMG_20181022_121359
IMG_20181022_121815
Pokaz zdjęć
Generated by iWebAlbum
loading