50-lecie Szkoły Podstawowej nr 6
W poniedziałek 16 października odbyły się uroczystości z okazji podwójnego jubileuszu, 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 6, będącej częścią Zespołu Szkół Specjalnych nr 1, oraz 10-lecia nadania szkole imienia Jana Pawła II.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Św. Józefa, następnie goście wraz z delegacjami zaproszonych szkół przemaszerowali do szkoły, gdzie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą naszego patrona Jana Pawła II.

Główna część obchodów jubileuszu odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie oprócz kwiatów i upominków było wiele słów uznania i podziękowania. Po gratulacjach i podziękowaniach był czas na akademię przygotowaną przez naszych uczniów.

Starsi uczniowie w swoich programach artystycznych przedstawili nie tylko historię szkoły, ale także osoby, które już odeszły, a związane były z naszą placówką. Natomiast najmłodsze dzieci swoimi występami rozbawiły całą widownię, zbierając tym samym najwięcej braw.


Wśród zaproszonych gości byli:

FRANCISZEK KOSZOWSKI - STAROSTA ŚWIECKI
GRZEGORZ CHMIELEWSKI - PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU ŚWIECKIEGO
BARBARA STUDZIŃSKA - WICESTAROSTA ŚWIECKI
TADEUSZ POGODA - BURMISTRZ ŚWIECIA
JERZY WÓJCIK - PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
IWONA KAROLEWSKA - SEKRETARZ POWIATU ŚWIECKIEGO
DARIUSZ WOŹNIAK – SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO
BRUNON HAN - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
WALDEMAR FURA - KIEROWNIK OŚRODKA OŚWIATY I WYCHOWANIA
BOŻENA SZYDŁOWSKA - DYREKTOR PZEA
JOLANTA METKOWSKA – DYREKTOR WYDZIAŁU EDUKACJI PONADPODSTAWOWEJ, SPECJALNEJ I PLACÓWEK KURATORIUM OŚWIATY
DANIELA KRZYŻALEWSKA – STARSZY WIZYTATOR KURATORIUM OŚWIATY
ANNA BORYSIAK - STARSZY WIZYTATOR WYDZIAŁU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I PODSTAWOWEJ KURATORIUM OŚWIATY
KSIĄDZ PROBOSZCZ LESZEK GRZELA – PARAFIA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
HANNA JUREK - DYREKTOR PPP
MAŁGORZATA IMIŁKOWSKA - DYREKTOR PCPR
ROMAN WITT – KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
MŁ. INSP. ROBERT OLSZEWSKI – KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ŚWIECIU
BRYGADIER MGR INŻ. PIOTR TKACZYŃSKI - KOMENDANT POWIATOWY STRAŻY POŻARNEJ
BEATA STERNAL – WOLAŃCZYK – DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEJ PRZYCHODNI W ŚWIECIU
MARZENA KEMPIŃSKA - RADNA POWIATU ŚWIECKIEGO; STAROSTA ŚWIECKI W LATACH 1999 - 2014
KSIĄDZ MIROSŁAW KELMAN – PARAFIA ŚW. JÓZEFA
MAKSYMILIAN ROSTANKOWSKI – KIEROWNIK CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŚWIECIU
BRYGIDA FOTTA – PREZES ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIECIU
ALINA KOT - CZERWIŃSKA – KIEROWNIK BIBILOTEKI PEDAGOGICZNEJ W ŚWIECIU
SZYMON ROBERT WACŁAWIK - PREZES VISTULA PARTNER
MARIA WACŁAWIK – VISTULA PARTNER Sp. z o. o.
TOMASZ KELLER – PREZES VISTULA PARK ŚWIECIE
ARIEL STAWSKI – KIEROWNIK PARKU WODNEGO
HALINA URBAN - PREZES TPD
EWA MIELEWSKA - PREZES ZNP ODDSZIAŁ ŚWIECIE
EWA STEPNOWSKA - MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA PRACOWNIKÓW OŚWIATY I WYCHOWANIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ
ZDZISŁAW PLEWA – PREZES INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
HANNA KANIA – SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIECIU
JOLANTA WASIELEWICZ – SZEFOWA PORADNI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
JADWIGA BLAUMANN – EMERYTOWANY SEKRETARZ SZKOŁY
ELŻBIETA MAZUROWSKA - EMERYTOWANY DYREKTOR
WŁADYSŁAWA BLAUMANN – ŻONA PIERWSZEGO DYREKTORA
DYREKTORZY SZKÓŁ GMINNYCH, POWIATOWYCH ORAZ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II
RADA RODZICÓW
EMERYCI
SPONSORZY I DARCZYŃCY
PRZEDSTAWICIELE MEDIÓW LOKALNYCH
DYREKTORZY PLACOWEK Z TERENU GMINY I POWIATU
CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ŚWIECIU
MARWALDIK – WALDEMAR SZYMCZAK
BART

50-lecie Szkoły Podstawowej nr 5 było szeroko komentowane w prasie lokalnej i nie tylko. Linki do powyższych artykułów znajdują się poniżej:
Gazeta Pomorska
Czas Świecia
Extra Świecie
Extra Świecie
Świecie24

DSC00136
DSC00148
DSC00149
DSC00150
DSC00155
DSC00157
DSC00159
DSC00163
DSC00167
DSC00170
DSC00173
DSC00174
DSC00175
DSC00181
DSC00185
DSC00190
DSC00198
DSC00199
DSC00207
DSC00208
DSC00219
DSC00221
DSC00223
DSC00226
DSC00230
DSC00233
DSC00238
DSC00261
DSC00317
DSC00265
DSC00288
DSC00291
DSC00294
DSC00300
DSC00308
DSC00316
Pokaz zdjęć
Generated by iWebAlbum
loading