UWAGA!!! RUSZA REKRUTACJA NA STAŻE!!!

W okresie wakacji roku szkolnego 2019/2020 uczniowie Branżowej Szkoły Zawodowej będą mogli wziąć udział w stażach zawodowych w ramach projektu "Aktywni zawodowo".


Aktywni zawodowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE STAŻY:
Liczba wolnych miejsc: 3
Termin rekrutacji: 01.04.2020-30.04.2020
Okres trwania: lipiec lub sierpień - 150 godz.
Wynagrodzenie za staż: 1750 zł
Zwrot kosztów dojazdu na staż: max. 200 zł
Wykluczenia: udział w stażu w poprzednich projektach

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, rekrutacja odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika projektu należy przesłać na adres email: matus.zwolinska@gmail.com

Formularz oraz oświadczenie dostępne są w formie edytowalnej.

Kryteria rekrutacji na staże zawodowe:
Obligatoryjne:
- status ucznia/uczennicy,
- uczeń/uczennica nie korzystał/ła z tej samej formy wsparcia w ramach poprzedniego Projektu.
Dodatkowe:
- wiek: pierwszeństwo uczniów/uczennic klas najstarszych (dodatkowe 5 pkt.)
- wysokie wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych (max. 5 pkt.)
- płeć: kobieta (dodatkowe 5 pkt.)
- obszar wiejski: uczeń/uczennica zamieszkujący obszar wiejski (dodatkowe 5 pkt.)

W przypadku kandydatów z tą samą liczbą punktów po zastosowaniu kryteriów rekrutacji uwzględnia będzie kolejność zgłoszeń.
WAŻNE: Uczeń, który mieszka na terenie podmiejskim miasta Świecie (tj. posiada kod pocztowy co Świecie), w formularzu zgłoszeniowym zaznacza, że mieszka na terenie miejskim.
Wszystkie informacje dotyczące Projektu umieszczane są w zakładce PROJEKT UNIJNY "AKTYWNI ZAWODOWO" oraz udzielane telefonicznie pod nr tel. 793-012-650.

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Regulamin